Rozliczanie usług importu spoza UE - co warto wiedzieć

Przedsiębiorcy często korzystają z usług, czy też towarów, które pochodzą spoza danego kraju. Importuje się zarówno usługi pochodzące ze wspólnoty Unii Europejskiej oraz te spoza jej obszaru. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku należy odpowiednio rozliczyć należny podatek VAT. Kto i jak powinien rozliczyć usługi importu spoza granic kraju? Przybliżymy Wam ten temat poniżej.

Kto powinien zapłacić podatek VAT?

Oczywiście pierwszym pytaniem, jakie nasuwa się podczas importu usług jest to, kto zapłaci podatek VAT. Nie zdajemy sobie również sprawy jak wygląda import usług z Unii Europejskiej u podatnika zwolnionego z podatku VAT. Niezależnie od tego, czy importowane usługi pochodzą z Unii europejskiej, czy też spoza tej wspólnoty, to podatek od importowanych usług musi zapłacić usługobiorca. Natomiast usługobiorcą w przypadku usług, o których mowa w art. 28b jest:

  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
  • osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem, ale zarejestrowana lub zobowiązana do zarejestrowania VAT UE.

W pozostałych przypadkach za usługobiorcę uważa się:

  • podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub też stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium danego kraju
  • osobę prawną niebędącą podatnikiem, posiadającą siedzibę przedsiębiorstwa na terenie kraju, która jest zarejestrowana lub zobowiązana do zarejestrowania do VAT UE

Jak rozliczyć import usług spoza Unii Europejskiej?

Jak już wiemy importując towary zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza jej granic, to my jako przedsiębiorstwo będziemy zobowiązani do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu. W przypadku importu usług spoza Unii Europejskiej sprzedawca, czy też usługodawca wystawia fakturę sprzedaży zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju, ale bez naliczonego podatku VAT. Bardzo ważnym elementem poprawnego rozliczenia importu usług spoza UE jest określenie miejsca świadczenia usługi. Jest to ważne z tego powodu, że podatek powinien być rozliczony w kraju, w którym znajduje się miejsce świadczeni usługi. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jako miejsce rozliczenia usług będzie się uznawało kraj usługodawcy. Wyjątek stanowią usługi zawiązane z nieruchomościami. Aby poprawnie ująć import usług w rejestrze i deklaracji VAT, należy jego wartość przeliczyć na złotówki. Podczas przeliczania należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedzał dzień powstania obowiązku podatkowego.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Ogólna zasada mówi, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy towaru lub realizacji usługi, a nawet jej części. Co więcej, obowiązek podatkowy powstaje również w momencie uiszczenia części lub też całej należności za usługę. Jeśli jesteśmy czynnym podatnikiem VAT, to import usług należy wykazać w deklaracji VAT po stronie zarówno zakupu, jak i sprzedaży. Taka transakcja jest neutralna. Natomiast w przypadku, gdy podatnik zwolniony jest z VAT, to podatek staje się kosztem podatkowym. Oznacza to, że podatnik jest zobowiązany do zapłacenia należnego podatku.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here